• (+994 55) 770 74 44
  • Bakı, Azərbaycan Əhməd Rəcəbli küç. 1/7

3D KURSLAR

  • info@3dtexnologiya.az
  • (+994 55) 770 74 44
Bizim Istehsal
3D printer xidmətləri
3D skaner xidməti
3D maketlərin hazırlanması
3D modelinq
3D CNC (Frez)
3D prototipləşdirmə
2D və 3D animasiya, VFX
3D virtuallaşdırma VR AR

3D kurslar

HAL-HAZIRDA KURSLAR DAYANDIRILIB !
  1. Professional 3D Modelləşdirmə və 3D Çap Kursları

MƏQSƏD: 

21-ci əsrin texnologiyası olan 3D modelləşdirmə və 3D çap sahəsində öz karyerasına yeni başlayan və ya bu sahədə artıq fəaliyyət göstərən şəxsləri sektorun ehtiyaclarına uyğun bacarıqlara yiyələnməsinə dəstək

KURSUN PROQRAMI: 

Modul 1. Tanışlıq

– 3ds Max interfeysi ilə tanışlıq;

– İş sahəsinin tənzimlənməsi;

– Ortoqonal, perspektiv. Rakursu dəyişdirmək üçün əsas düymələr;

– İş sahələrində oriyentasiya. İş sahələri üçün əsas düymələr;

– Kursor. Cisimlərin hərəkət etdirilməsi, fırlanması, miqyaslanması üçün alətlər. Alətlərin 

əlavə xüsusiyyətləri; 

– Standart obyektlərin yaradılması: Box, Cone, Cylinder, Line, Rectangle, Circle və s.;

– Extend primitivlər;

– Obyektlərin kopyalanması yolları: Copy, Instance, Reference. Mövcud fərqlər. Kopyalama 

yollarının müsbət və mənfi tərəfləri;

– Obyektlərin massivinin yaradılması, Array aləti;

– Mirror aləti;

– Obyektlərin qruplaşdırılması. Qruplarla iş;

– Cisimlərin müəyyən bir xətt üzrə düzülüşü. Spacing Tool;

– Pivot anlayışı. Pivot obyektin dəyişdirilməsi;

– Yapışma növləri. Axis Constraints ilə yapışdırma;

– Seçmə növləri. Select, Select by Name, Edit Named Selection, Hide, Unhide;

– Reference Coordinate Systems (View, Local, Screen);

– Measure alətləri.

Modul 2. Modelləşdirmə

– Edit (Editable) Spline obyektində dəyişmə rejimləri. Bu rejimlərdə əsas modelləşdirmə 

alətləri. Nöqtə tipləri;

– Extrude modifikatoru;

– Lathe modifikatoru;

– Bevel Profile modifikatoru;

– Edit (Editable) Poly obyektində dəyişmə rejimləri. Bu rejimlərdə əsas modelləşdirmə 

alətləri;

– Turbosmooth modifikatoru;

– Shell modifikatoru;

– Lattice modifikatoru;

– Bend modifikatoru;

– Melt modifikatoru;

– Normal modifikatoru;

– Optimize, ProOptimize

– Displace aləti;

– Line alətinin köməyilə butulka, stəkan, boşqa və başqa obyektlərin yaradılması;

– Parket, plitə, kərpic divarın modelləşdirilməsi. Floorgenerator modifikatoru;

Modul 3. Modellərlə iş

– Yüklənmiş modellərlə iş. İmport/Export üçün istifadə olunan faylların tipləri;

– Bolean modifikatoru;

– Loft modifikatoru;

– Shape Merge modifikatoru;

– Retopology modifikatoru;

Modul 4. 3D Çap

– Üçölçülü çap texnologiyası;

– Qat-qat əritmə texnologiyası ilə çap edən üç ölçülü printer cihazı və onun iş prinsipi;

– Ultimaker Cura;

– Öz modellərinin yaradılması və onların çap üçün optimallaşdırılması;

– Filament çeşidləri, onların təyinatı; 

– Filament növünə uyğun olaraq Ultimaker Cura proqramının parametrlərinin 

quraşdırılması;

– Printerin mexaniki hissəsinin yığılması;

– Printerin zəruri proqram təminatının quraşdırılması;

– Printerin kalibrlənməsi və optimal çap parametrlərinin seçilməsi;

– 3D Printerlərdə tez-tez rast gəlinən problemlərin həlli yolları.

PROQRAM TƏMİNATI:

3Ds Max, Ultimaker Cura

KURSUN FORMATI:

Nəzəri və praktik

TƏDRİS DİLİ:

Azərbaycan, rus

KURSUN MÜDDƏTİ:

2 ay – 36 saat

KURSUN QİYMƏTİ:

480 manat (2 ay üçün)